Espai per els cursos gestionats per la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels Serveis Territorials de Girona

Help with Search courses

Curs semipresencial orientat a prendre consciència de bons hàbits fonadors per tal de prevenir trastorns en la veu del docent

Formació per a professionals dels E.A.P. de Girona sobre atenció a l'alumnat amb altes capacitats.

Formació per a professionals dels EAP de Girona sobre atenció a l'alumnat amb TDA/H