Curs que posa a l'abast del professorat orientacions i recursos per elaborar el projecte de convivència en el marc del Projecte educatiu de centre.