Help with Search courses

La competència digital és un dels pilars sobre els que cal assentar l’alfabetització i l’aprenentatge dels alumnes perquè puguin desenvolupar-se personal i socialment a la societat del futur. Cal situar-ho al mateix pla instrumental que les altres competències bàsiques imprescindibles.

El seminari de Coordinació TAC preten potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement en els centres educatius.Està adreçat a Coordinadors TAC / TIC en centres educatius.

Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.

Seminaris TAC

Scratch és un entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb altres persones d’arreu del món.

Es pretén treballar amb la programació com una nova eina per organitzar, expressar i compartir les idees.
Aprofundir amb activitats d'interacció amb el món real.

Recursos i eines de Gamificació