Espais de formació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics

El curs de Prevenció de Riscos Laborals per a personal docent de formació professional consta d’una presentació en Powerpoint.

Aquesta ve constituïda per conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals i una presentació informativa de cadascun dels tipus de riscos i mesures preventives que es poden identificar habitualment segons la família professional de què es tracti. Així mateix, no pretén ser exhaustiu en el nivell d’aprofundiment de cada risc des del punt de vista curricular, ja que el personal docent, per la seva titulació acadèmica i/o experiència professional, disposa d’aquests coneixements.


El curs de Prevenció de Riscos Laborals per a personal docent de formació professional consta d’una presentació en Powerpoint.

Aquesta ve constituïda per conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals i una presentació informativa de cadascun dels tipus de riscos i mesures preventives que es poden identificar habitualment segons la família professional de què es tracti. Així mateix, no pretén ser exhaustiu en el nivell d’aprofundiment de cada risc des del punt de vista curricular, ja que el personal docent, per la seva titulació acadèmica i/o experiència professional, disposa d’aquests coneixements.


El curs de Prevenció de Riscos Laborals per a personal docent de formació professional consta d’una presentació en Powerpoint.

Aquesta ve constituïda per conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals i una presentació informativa de cadascun dels tipus de riscos i mesures preventives que es poden identificar habitualment segons la família professional de què es tracti. Així mateix, no pretén ser exhaustiu en el nivell d’aprofundiment de cada risc des del punt de vista curricular, ja que el personal docent, per la seva titulació acadèmica i/o experiència professional, disposa d’aquests coneixements.


El curs de Prevenció de Riscos Laborals per a personal docent de formació professional consta d’una presentació en Powerpoint.

Aquesta ve constituïda per conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals i una presentació informativa de cadascun dels tipus de riscos i mesures preventives que es poden identificar habitualment segons la família professional de què es tracti. Així mateix, no pretén ser exhaustiu en el nivell d’aprofundiment de cada risc des del punt de vista curricular, ja que el personal docent, per la seva titulació acadèmica i/o experiència professional, disposa d’aquests coneixements.


Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic 2021 - 2022