IMPORTANT:


En aquests moments només es pot accedir-hi com a visitant. És possible que alguns continguts no es puguin veure.


Objectius 

    Promoure l'ús de les TAC a les aules 

    Desenvolupar estratègies de treball en línia 

    Utilitzar estratègies per desenvolupar la competència digital i comunicativa de la pròpia comunitat educativa 

    Conèixer i fer servir la geolocalització com a vehicle d'escenaris d'aprenentatge rics.

Continguts 

    Conceptes claus de la georeferenciació 

    Exploració de diferents escenaris de representació 

    Possibles reptes d'utilització de la georeferenciació a l'aula  

IMPORTANT:


En aquests moments només es pot accedir-hi com a visitants. És possible que alguns continguts no es puguin veure.


La gamificació és el procés d'utilitzar el pensament del joc i la mecànica del joc aplicada a l’educació amb l’objectiu de motivar els alumnes en el procés d’aprenentatge.