Cursos oferts pel PQiMC el curs 2018-19 en format semi-presencial o FIC.

Help with Search courses

Curs model e2cat

Sistema de gestió àgil

Curs d'Introducció a la Gestió de la Qualitat

- Mòdul 1: Introducció a la gestió de la qualitat i la millora contínua
-
Mòdul 2: Gestió per processos
-
Mòdul 3: La norma ISO 9001 aplicada a centres educatius
-
Mòdul 4: Auditories a centres educatius