Help with Search courses

Activitat de continuació de l'activitat "Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor" (Mòduls 1 i 2).
Adreçada a professorat d'educació primària i també educació infantil.
Curs - CRP Baix Camp
Curs 2017-18


Taller intensiu per a la formació de la Comissio TAC i la creació del Pla TAC. Adreçat a parelles digitals formades per un membre de l'equip directiu i el coordinador TAC.
Taller - CRP Baix Camp
Curs 2017-18Curs d'iniciació a la Competència digital docent, per a professorat amb un nivell molt baix pel que fa a l'ús de les tecnologies digitals a l'aula.
Curs semipresencial - CRP Baix Camp
Curs 2017-18


Aprendre a programar i utilitzar un robot educatiu - Imagina3dBot (picaxe 20m2)
Taller - CRP Baix Camp
Curs 2017-18

Mostra de les diferents eines TAC actuals que ajuden als docents a treballar la part oral de les llengües.
Secundària Obligatòria i batxillerat
Curs - CRP Baix Camp
Curs 2017-18