Curs 2018 / 2019

Canal de comunicació entre el Programa de Biblioteca escolar "puntedu" i els assessors de CRP i referents nacionals.       

Curs 2021/2022