Amb aquest curs de formació es pretén alaborar conjuntament, experimentar i avaluar un model d’acompanyament significatiu per ajudar els estudiants en el procés de construcció de coneixement pràctic en el seu període del pràctiques.

En el procés de professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal per anar desenvolupant les capacitats relacionades amb l’exercici de la professió. Aquesta fase conforma per als estudiants el primer contacte amb la professió, és el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reflexions teòriques amb la pràctica real així com plantejar-se interrogants sobre les pròpies idees i aptituds. En aquest sentit les accions que defineixen aquest període de pràctiques són: l’observació, la participació i la reflexió en i sobre la pràctica professional i la realitat dels centres educatius de secundària (en el cas dels màsters de formació de professorat) o de les diferents institucions (en el cas d’altres màsters).

Durant aquest període, l’acompanyament dels estudiants de màster per part de mentors o mentores de centre esdevé de gran rellevància. La seva funció és la d’orientar i acompanyar els i les estudiants de forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa de construcció professional, dotant-los de models i ajudant-los a analitzar i reflexionar conjuntament sobre les activitats que s’exigeixen de la professió.

Amb aquest curs de formació es pretén alaborar conjuntament, experimentar i avaluar un model d’acompanyament significatiu per ajudar els estudiants en el procés de construcció de coneixement pràctic en el seu període del pràctiques.

En el procés de professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal per anar desenvolupant les capacitats relacionades amb l’exercici de la professió. Aquesta fase conforma per als estudiants el primer contacte amb la professió, és el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reflexions teòriques amb la pràctica real així com plantejar-se interrogants sobre les pròpies idees i aptituds. En aquest sentit les accions que defineixen aquest període de pràctiques són: l’observació, la participació i la reflexió en i sobre la pràctica professional i la realitat dels centres educatius de secundària (en el cas dels màsters de formació de professorat) o de les diferents institucions (en el cas d’altres màsters).

Durant aquest període, l’acompanyament dels estudiants de màster per part de mentors o mentores de centre esdevé de gran rellevància. La seva funció és la d’orientar i acompanyar els i les estudiants de forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa de construcció professional, dotant-los de models i ajudant-los a analitzar i reflexionar conjuntament sobre les activitats que s’exigeixen de la professió.

Amb aquest curs de formació es pretén alaborar conjuntament, experimentar i avaluar un model d’acompanyament significatiu per ajudar els estudiants en el procés de construcció de coneixement pràctic en el seu període del pràctiques.

En el procés de professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal per anar desenvolupant les capacitats relacionades amb l’exercici de la professió. Aquesta fase conforma per als estudiants el primer contacte amb la professió, és el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reflexions teòriques amb la pràctica real així com plantejar-se interrogants sobre les pròpies idees i aptituds. En aquest sentit les accions que defineixen aquest període de pràctiques són: l’observació, la participació i la reflexió en i sobre la pràctica professional i la realitat dels centres educatius de secundària (en el cas dels màsters de formació de professorat) o de les diferents institucions (en el cas d’altres màsters).

Durant aquest període, l’acompanyament dels estudiants de màster per part de mentors o mentores de centre esdevé de gran rellevància. La seva funció és la d’orientar i acompanyar els i les estudiants de forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa de construcció professional, dotant-los de models i ajudant-los a analitzar i reflexionar conjuntament sobre les activitats que s’exigeixen de la professió.

Amb aquest curs de formació es pretén alaborar conjuntament, experimentar i avaluar un model d’acompanyament significatiu per ajudar els estudiants en el procés de construcció de coneixement pràctic en el seu període del pràctiques.

En el procés de professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal per anar desenvolupant les capacitats relacionades amb l’exercici de la professió. Aquesta fase conforma per als estudiants el primer contacte amb la professió, és el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reflexions teòriques amb la pràctica real així com plantejar-se interrogants sobre les pròpies idees i aptituds. En aquest sentit les accions que defineixen aquest període de pràctiques són: l’observació, la participació i la reflexió en i sobre la pràctica professional i la realitat dels centres educatius de secundària (en el cas dels màsters de formació de professorat) o de les diferents institucions (en el cas d’altres màsters).

Durant aquest període, l’acompanyament dels estudiants de màster per part de mentors o mentores de centre esdevé de gran rellevància. La seva funció és la d’orientar i acompanyar els i les estudiants de forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa de construcció professional, dotant-los de models i ajudant-los a analitzar i reflexionar conjuntament sobre les activitats que s’exigeixen de la professió.

Amb aquest curs de formació es pretén alaborar conjuntament, experimentar i avaluar un model d’acompanyament significatiu per ajudar els estudiants en el procés de construcció de coneixement pràctic en el seu període del pràctiques.

En el procés de professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal per anar desenvolupant les capacitats relacionades amb l’exercici de la professió. Aquesta fase conforma per als estudiants el primer contacte amb la professió, és el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reflexions teòriques amb la pràctica real així com plantejar-se interrogants sobre les pròpies idees i aptituds. En aquest sentit les accions que defineixen aquest període de pràctiques són: l’observació, la participació i la reflexió en i sobre la pràctica professional i la realitat dels centres educatius de secundària (en el cas dels màsters de formació de professorat) o de les diferents institucions (en el cas d’altres màsters).

Durant aquest període, l’acompanyament dels estudiants de màster per part de mentors o mentores de centre esdevé de gran rellevància. La seva funció és la d’orientar i acompanyar els i les estudiants de forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa de construcció professional, dotant-los de models i ajudant-los a analitzar i reflexionar conjuntament sobre les activitats que s’exigeixen de la professió.

Aquesta formació en format de seminari semipresencial va adreçada a coordinadors i mentors/es de centres educatius formadors d'educació secundària i tutors/es d'universitat que acompanyen alumnat universitari en pràctiques amb l'objectiu de construir i utilitzar estratègies pedadògiques, metodològiques i organitzatives que afavoreixin l'acompanyament d'aquest alumnat, potenciant maneres de treballar que afavoreixin la retroalimentació i el benefici mutu de tenir alumnat en pràctiques al centre, compartint l'experiència pràctica docent i la teoria entre centres educatius i universitats. 

En el procés de professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal per anar desenvolupant les capacitats relacionades amb l’exercici de la professió. Aquesta fase conforma per als estudiants el primer contacte amb la professió, és el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reflexions teòriques amb la pràctica real. La metodologia de treball serà basada en la pràctica reflexiva.