banner3.png

visita'ns al nostre web: serveiseducatius.xtec.cat/altmaresme

Taller a centre sobre el treball i la programació de la llengua oral al centre.

Recull dels materials mostrats en el context de l'activitat aportats tant per part de la formadora com dels assistents

Activitat formativa adreçada a contribuir a l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat, especialment pel que fa a la competència comunicativa.

Objectius Aprofundir en el coneixement de la competència comunicativa i la seva didàctica per tal de millorar la competència comunicativa del nostre alumnat.


Continguts D'acord amb les instruccions rebudes el disseny dels continguts a tractar es definiran en la reunió prèvia que han de tenir l'equip directiu,les persones responsables de l'ICE i el SE i la persona formadora proposada.

Materials que es van utilitzar al curs dels PFZ 2010/12 a l'ESC Sant Pau de Sant Pol de Mar
Lloc de treball dels coordinadors/es de llengua, interculturalitat i cohesió social de la nostra zona.