banner3.png

visita'ns al nostre web: serveiseducatius.xtec.cat/altmaresme

La finalitat de l'activitat formativa és reflexionar sobre la inclusió i revisar l'atenció a la diversitat a l'escola incorporant els canvis que es creguin necessaris, tenint en compte el nou decret d'inclusió i la realitat del centre.

Formació de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ. 2016-17

Formació de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ. 2015-16

Aquest curs intercentres pretén proporcionar estratègies per a l'atenció als alumnes amb altes capacitats en el context natural de l’aula, tant a nivell general de gestió i organització de l’aula, com de suport personalitzat.

Espai virtual del grup de treball   A100491A10   Audició i llenguatge.

Espai de trobada dels assistents al seminari Formació en xarxa d'educació especial amb seu al Servei Educatiu de l'Alt Maresme.

Espai de treball virtual del seminari