banner3.png

visita'ns al nostre web: serveiseducatius.xtec.cat/altmaresme

Aquest grup de treball té com a objectiu principal la recerca i creació de material manipulatiu per al treball de les matemàtiques a secundària així com la potenciació de la gamificació a l'aula de matemàtiques.
L'enfocament aquest curs seria centrar-nos sobretot en dotar de continguts el laboratori matemàtic, seguir amb l'autoformació resultat de compartint activitats diferents que funcionen a l'aula com hem fet aquest curs amb l'escape room, l'activitat dels hotels, els exploting dots i els polibriks i seguir fent recull o creació de material manipulatiu per a l'aula.

Tendim a percebre les proves externes de 3r i 4t d'ESO com uns instruments "per a passar-nos comptes". En aquest taller, a partir d'una experiència d'aula, volem canviar aquesta percepció.

Les proves d'Avaluació Diagnòstica i les Proves d'Avaluació de quart d'ESO ens proporcionen uns materials magnífics per a treballar la resolució de problemes, amb qüestions contextualitzades i significatives per a l'alumnat.

Més enllà, poden propiciar el replantejament metodològic, i l'avanç cap a un enfocament més competencial.

Assessorament per acompanyar el procés de reflexió entorn a l'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques i l'elaboració de propostes més significatives i globalitzades per desenvolupar la competència matemàtica de l'alumnat.

Escola Mediterrània, Pineda