Formació en línia de 20 hores de durada, de caràcter introductori, per capacitar el professorat a l'hora d'incorporar els resultats de les recerques i avaluacions educatives a la pràctica del centre educatiu i plantejar avaluacions de les pròpies intervencions educatives. El curs comptarà amb un component pràctic que, de manera optativa, podrà estar centrat en una intervenció o pràctica educativa que els participants en el curs vulguin (re)dissenyar o avaluar.

Formació en línia de 20 hores de durada, de caràcter introductori, per capacitar el professorat a l'hora d'incorporar els resultats de les recerques i avaluacions educatives a la pràctica del centre educatiu i plantejar avaluacions de les pròpies intervencions educatives. El curs comptarà amb un component pràctic que, de manera optativa, podrà estar centrat en una intervenció o pràctica educativa que els participants en el curs vulguin (re)dissenyar o avaluar.

Formació en línia de 20 hores de durada, de caràcter introductori, per capacitar el professorat a l'hora d'incorporar els resultats de les recerques i avaluacions educatives a la pràctica del centre educatiu i plantejar avaluacions de les pròpies intervencions educatives. El curs comptarà amb un component pràctic que, de manera optativa, podrà estar centrat en una intervenció o pràctica educativa que els participants en el curs vulguin (re)dissenyar o avaluar.

Formació en línia de 20 hores de durada, de caràcter introductori, per capacitar el professorat a l'hora d'incorporar els resultats de les recerques i avaluacions educatives a la pràctica del centre educatiu i plantejar avaluacions de les pròpies intervencions educatives. El curs comptarà amb un component pràctic que, de manera optativa, podrà estar centrat en una intervenció o pràctica educativa que els participants en el curs vulguin (re)dissenyar o avaluar.

Formació en línia de 20 hores de durada, de caràcter introductori, per capacitar el professorat a l'hora d'incorporar els resultats de les recerques i avaluacions educatives a la pràctica del centre educatiu i plantejar avaluacions de les pròpies intervencions educatives. El curs comptarà amb un component pràctic que, de manera optativa, podrà estar centrat en una intervenció o pràctica educativa que els participants en el curs vulguin (re)dissenyar o avaluar.