Espais de formació del Servei d'Innovació, Xarxes i Serveis Educatius

El curs té com a objectiu aproximar al professorat al Marc de la Innovació pedagògica de Catalunya per tal d'orientar la pràctica i ajudar el professorat a repensar el seu rol per tal de  contribuir a les noves formes d’aprenentatge aportant evidències sobre el progrés i l’èxit de la innovació .


El curs té com a objectiu orientar la pràctica i ajudar el professorat a repensar el rol de l’avaluació com una forma de recerca educativa que contribueix a les noves formes d’aprenentatge aportant evidències sobre el progrés i l’èxit de la innovació .