Espais de formació del Servei d'Innovació, Xarxes i Serveis Educatius