Informació i documentació de com gestionar la planificació i la petició de propostes de formació a la unitat de FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS. 

Informació i documentació de com gestionar la planificació i la petició de propostes de formació a la unitat de FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS