Banc de recursos amb propostes didàctiques, exercicis, bibliografia, videos (tant de creació pròpia com d'altres que es poden usar didàcticament). També podria representar un embrió per fer treball cooperatiu fins i tot en materials curriculars, etc.