Espai per a les formacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Curs pensat per fer una aproximació a les proves d’avaluació del sistema educatiu obligatori. Els marcs conceptuals dels quals parteixen, l’elaboració de les proves i la reflexió sobre els resultats que s’obtenen per poder fer propostes de millora tant a nivell de sistema, de la zona educativa com del propi centre educatiu.