Help with Search courses

Un dels apartats del projecte de direcció és el treball interdisciplinar de les TAC, a més també servirà com a pla de contingència en cas de tornar a confinament.

  Davant la situació excepcional que ens trobarem el curs 2020-2021, ha sorgit la necessitat de fer formació d’ EVA , en concret del Classroom. Aquesta aplicació del Google permet gestionar les classes en línia. Es poden crear documents, compartir informació en diferents formats, plantejar els debats, l'entrega i correcció de tasques, l’avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup


Formació que té com a objectiu millorar la competència digital del professorat facilitant recursos digitals per a treballar a l’aula. Mitjançant petites pràctiques, els docents descobriran el funcionament bàsic d’aquestes eines i podran compartir les experiències. Finalment hauran d’elaborar una proposta didàctica utilitzant alguns dels recursos treballats.
Serà un curs telemàtic que constarà d’una primera sessió amb presentació en directe per videoconferència, i la resta de sessions de treball es realitzaran a través d’un moodle.
S’acabarà la formació mitjançant una coavaluació de les propostes d’activitats creades per cada participant.

Conèixer les emocions i dominar-les, augmenta el benestar personal i social, ajuda a comprometre’ns amb nosaltres mateixos i millora la nostra capacitat de donar respostes més reflexives.
Actualment, degut a la pandèmia ens ha tocat viure situacions d’incertesa i inquietud...com podem aprendre nosaltres mateixos/es sobre les nostres emocions i acompanyar als nostres alumnes a potenciar els seus recursos emocionals?...