Aquest pla formatiu està dissenyat per atendre les necessitats de formació dels equips dels centres educatius en relació a la pandèmia. Les formacions tindran lloc durant el primer trimestre de curs.

A mesura que es vagin oferint mòduls nous hi podreu accedir en aquest espai.