Help with Search courses

Descripció

Formació mentoritzada per a l’acompanyament a l’equip docent dels centres que formen part del Pla de mòbils.edu.


Objectius

 • Desenvolupar la competència digital del docent
 • Oferir eines i recursos a l’equip docent lligades a les dotacions de centre
 • Promoure un canvi metodològic al centre fent ús de recursos digitals
 • Dotar a l’equip docent d’estratègies per la millora i el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat


Continguts del curs

 • Metodologies d’aula amb ús de recursos digitals
  • Aprenentatge basat en Reptes
  • Aprenentatge i Servei
  • Aprenentatge basat en Projectes
 • Recursos Digitals
 • Recursos tecnològics lligats a la dotació al centre:
  • Associats a l’entorn de treball
  • Associats al desplegament curricular
  • Associats a la innovació educativa
  • Associats al disseny universal per a l’aprenentatge

Descripció  Preparar-nos per poder treballar de forma cooperativa i introduir-nos al treball per projectes, amb una mirada més competencial
  
Objectius  1. Conèixer tècniques de treball cooperatiu
2. Disposar d'eines i estratègies per construir i enfortir un equip motor de canvi
3. Conèixer nones maneres d'organitzar-nos
4. Conèixer noves maneres d'avaluar competencialment"
  
Continguts  1. Tècniques de treball cooperatiu
2. Eines i estratègies per promoure el canvi
3. Formes d'organització competencial
4. Avaluació competencial