Formació basada en tres propostes didàctiques que desenvolupen els continguts clau i la metodologia presentada a les conferències de l’araESCRIC.