Curs de formació per a funcionariat docent en pràctiques