Plantilla per a cursos amb mòdul 0 de familiarització amb l'entorn

destinataris el curs