Aquest és l'espai moodle del grup de treball "Projectes de Diversificació Curricular"