Espai de coordinació del grup en treball en xarxa dels CRP: Banc de recursos. La lectura: font de plaer i de coneixement