Aquest curs pretén proporcionar estratègies per a l'atenció als alumnes amb altes capacitats en el context natural de l¿aula, tant a nivell general de gestió i organització de l¿aula, com de suport personalitzat.