Els professors de Filosofia ens trobem que, en la majoria de centres, només som un especialista fet que comporta que la nostra feina sigui, en alguns moments, una mica solitària. Fruit d’això i de les ganes d’enriquir-nos a través de l’intercanvi i la recerca comuna, ha sorgit per part d’un grup de professors de filosofia del Maresme la iniciativa de crear un grup de treball de filosofia.

 Bàsicament, els objectius que ens proposem són intercanviar experiències sobre didàctica i metodologies a l’aula; per exemple, el treball a partir dels texts, diferents dinàmiques de grup, propostes de treballs de recerca i l’ús de les TIC i la filosofia, ente d’altres.

El treball intern del grup es focalitzarà en l'elaboració de material i compartir experiències. També es complementarà amb l'organització i participació en activitats de difusió de la Filosofía.