Aquest seminari té com a objectiu compartir experiències i aprofundir en las intervencions per la millora de les estratègies organitzatives i pedagògiques. 

Volem treballar per poder atendre l’alumnat de les nostres USEEs en un entorn educatiu inclusiu.

Intercanviarem materials, projectes educatius i  reflexionarem sobre l’atenció d’aquests infants i joves en els entorns més ordinaris.