Aquesta formació s’ha pensat a partir d’aquests dos enfocaments. D’una banda, reflexionarem sobre els obstacles que suposa el TDAH per al desenvolupament harmònic
dels infants i dels joves en l’àmbit escolar. De l’altra, procurarem donar eines als docents per encaminar-se cap a les actuacions, les estratègies educatives i els aspectes positius que disminuiran els obstacles, en restringiran les conseqüències i impulsaran l’èxit personal i
escolar de tot l’alumnat, inclosos els alumnes amb TDAH.