Seminari de coordinació de mestres que donen suport a la inclusió. Reflexió, intercanvi de bones pràctiques en relació a la inclusió i, especialment, en relació a l'alumnat amb dificultats en la regulació de la conducta.