Espai pensat per a compartir informació entre tots els assistents al SEMTAC de secundària del curs 2015-16 per als centres de la ciutat de Barcelona