Analitzar i contrastar el coneixement d’actuacions en l’àrea d’alumnes amb alta capacitat en el marc d’una educació inclusiva