Informació sobre els TEA (o PROA) a Sant Celoni derivats de l'aplicació del Pla Educatiu d'entorn.
Són tallers d'estudi assistit pe a alumnat de les escoles de Sant Celoni.