Seminari per a caps d'estudis de Sant-Montjuïc.
Són 15 hores presencials i 5 més de treball personal, participació i presentacions