Proporcionar estratègies per a l'atenció als alumnes amb altes capacitats en el context natural de l’aula, tant a nivell general de gestió i organització de l’aula, com de suport personalitzat.