Les trobades formatives amb direccions de CRP -cinc sessions durant el curs- pretenen millorar la comunicació de les línies generals i cabdals del DE i coordinar i donar coherència
a les demandes que es fan als CRP.