7091311709   L'aventura d'ensenyar i aprendre per projectes
2017-2018 - Seminari d'equips de centre - Esc Sant Salvador