Coordinació dels gestors dels espais a Odissea dels serveis educatius