Curs centrat en l'anàlisi i desenvolupament de la competència matemàtica a l'educació primària a través de la descripció i reflexió sobre les dimensions d'aquesta competència