Taller que ofereix als assistents eines i estratègies per detectar i treballar sobre els possibles trastorns de llenguatge de l'alumnat així com recursos per a millorar la seva consciència fonològica. S’iniciarà fent un repàs del procés d’adquisició del llenguatge per
tal d’oferir eines al professorat que els permeti detectar possibles retards o trastorns dins el context escolar. També es farà incidència en la importància del treball de la llengua oral a l’escola, i especialment en el treball de la consciència fonològica.