Descripció  Activitat dirigida al professorat per potenciar l'ús i la dinamització del Moodle.
  
Objectius    - Adquirir les habilitats bàsiques en l'ús de les eines Moodle.
- Crear i configurar activitats individuals i col·laboratives potenciant la interacció entre alumnes i professors.
- Conèixer sistemes d'avaluació del Moodle.
  
Continguts  - Moodle: accés, inici, curs, perfil ...
- Gestió de grups, rols, seguiment, còpies, importacions,..
- Recursos i activitats de dinàmica individual i col·laborativa: fòrums, tasques, qüestionaris...
- Planificació de l'avaluació. Qualificacions.