Descripció  Actualment hi ha molta poca conscienciació i sensibilització entre el professorat dels centres educatius respecte a Internet Segura. Molts consulten el seu correu electrònic des de l’ordinador de la sala de professors, se’l deixen obert, consulten els seus moviments bancàris...
Per tal de començar a capgirar la situació proposem aquest taller pràctic.
No són necessaris coneixements previs de seguretat informàtica.
  
Objectius  -Conscienciació i sensibilització sobre Internet Segura.
-Promoció de les bones pràctiques en ciberseguretat.
-Proporcionar coneixements per a una bona gestió de la seguretat de les TIC al centre.
-Proporcionar eines per a conèixer l’estat actual del centre en ciberseguretat i planificar actuacions, si s’escau.
-Transmissió dels coneixements a la resta del claustre.
  
Continguts -Conèixer l’estat actual del centre en ciberseguretat. Test d’avaluació de l’INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat).
-Definir polítiques de seguretat en el centre.