Curs en centre sobre llenguatge escrit que es realitza el curs 2018-2019 a Vilabertran i Cabanes