En aquest curs trobareu la informació referent a la formació del professorat de bloc específic dels ensenyaments esportius de règim especial.