Eines d'Aprenentatge Nutricional - EAN - planteja 6 temes per reflexionar sobre la vital relació cos/aliments, i ofereix procediments i eines d'avaluació per determinar la qualitat nutricional de cada aliment. També guies d'orientació de les habituds alimentàries. I metodologia visual per a facilitar la comprensió i la creació de nous materials pensats per a la comunicació augmentativa i generar tasques d'aprenentatge reflexiu i col·laboratiu en l'àmbit de l'alimentació i la nutrició humana.