Aquesta formació pretén, d'una banda, treballar com millorar les respostes als conflictes que habitualment es produeixen als centres educatius per tal facilitar la convivència. D'altra banda, es donen a conèixer les eines, les estratègies i les habilitats que calen per ajudar l’alumnat a entendre que el conflicte és una oportunitat per a ser capaç de gestionar-lo de manera positiva.