Activitat de formació adreçada al professorat de física i química de secundària per promoure l'actualització de coneixements sobre temes de física i química i altres disciplines relacionades mitjançant xerrades i visites a centres de recerca o departaments universitaris; i facilitar i potenciar intercanvi d'experiències entre docents.
 S'organitza en 5 sessions de 4 hores de durada cadascuna. Les sessions constaran d'una primera part amb una conferència d'un professor universitari, investigador, tècnic d'empresa,... sobre un tema d'actualització científica i una segona part amb un taller i/o alguna xerrada sobre experiències i recursos per utilitzar a l'aula, el laboratori. Es dedica una sessió sencera a l'intercanvi d'experiències entre els participants.