Curs adreçat al professorat de cicles formatius als centres integrants del programa ActivaFP.
Marc de treball
• Perquè treballar per projectes / ABP.
• Paradigma competencial; competencies transversals.
• Diferència microprojectes, projectes i ABP
Taller exemple de projecte
Fases del ABP
Llenç del treball per projectes. Canvas de generació d'idees

L'avaluació del curs serà donar el certificat pel 80% de les hores presencials del curs i la realització de totes les tasques del moodle.