Es tracta d'un taller de 3 matins per dissenyar, construir i programar un robot controlat per veu des d'un mòbil android.

Matí dia 1: instruccions per aprendre a dibuixar amb Sketchup i a imprimir 3D. Fer el disseny del xassís tenint en compte la mida dels motors i la placa Arduino.

Matí dia 2: introducció a la programació Arduino amb l'editor IDE. Programació del robot. Presentació d'altres opcions de programació (blocs).

Matí dia 3: introducció a la programació de mòbils Android amb AppIventor. Creació d'una App per controlar el robot. Fase 1: amb botons. Fase 2: amb veu.