IMPORTANT:


En aquests moments només es pot accedir-hi com a visitants. És possible que alguns continguts no es puguin veure.

Per què aprendre a fer jocs? L'Scratch és un entorn per aprendre a programar, l'objectiu del qual no és que els alumnes aprenguin a programar, sinó que és un entorn on es plantegen reptes que els alumnes han de resoldre posant en funcionament habilitats com el pensament estructurat, la resolució de problemes, el reconeixement de patrons...